Channel4.lk

Sri Lankan Latest Sinhala News Portal

බැදුම්කර වංචා ගැන නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව සම්බන්ධිකරණය කළ දවුලගල මහත්මිය කබ්රාල් ඉවත් කරයි

By News Team on September 17th, 2021 in Local

මහා බැංකුවේ වෝහාරික විගණනයට සම්බන්ධ මුල්‍ය මණ්ඩල ලේකම් ධූරයේ වගකීම දැරූ කේ. එම්. ඒ. එන්. දවුලගල මහත්මිය එම තනතුරින් ඉවත්කර තිබෙනවා.

ඒ මහ බැංකු අධිපති ලෙස පත්කළ අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා විසින්.

අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් ඇතුළු පිරිසට මහ බැංකු වංචාව ඉදිරිපත් වූ මොහොතේ සිට ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව, වෝහාරික විගණනය දක්වා සියළුම පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා වෘත්තීයමය වගකීම රැදී තිබුණේ කේ. එම්. ඒ. එන්. දවුලගල මහත්මිය යටතේ වීම විශේෂයක්.

මුදල් මණ්ඩලය විසින් 2017 අගෝස්තු මස 31 වැනි දින පැවැති රැස්වීමේ දී කේ. එම්. ඒ. එන්. දවුලගල මහත්මිය, එස්. ගුණරත්න මහත්මිය, එන්. ඩබ්. ජී. ආර්. ඩී. නානායක්කාර මහතා, ටී. එම්. ජේ. වයි. පී. ප්‍රනාන්දු මහත්මිය, ජේ. පී. ආර්. කරුණාරත්න මහතා සහ කේ. ගුණතිලක මහත්මිය යන මාණ්ඩලික පන්තියේ IV වන ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සය දෙනා 2017 අගෝස්තු මස 31 වැනි දින සිට සහකාර අධිපති තනතුරට උසස් කර තිබුණා.

කේ. එම්. ඒ. එන්. දවුලගල මහත්මිය එම තනතුරෙහි රාජකාරීවලට අමතර ව මූල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව සහ කාර්ය මණ්ඩල සේවා කළමනාකරණ දෙපාර්ත‍මේන්තුව භාර සහකාර අධිපති වශයෙන් පත් කළා.

දවුලගල මහත්මිය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙහි වසර 30කට අධික සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර ඇති අතර බැංකු කටයුතු, ජාත්‍යන්තර මෙහෙයුම්, මූල්‍ය, බැංකු නො වන මූල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණ, මූල්‍ය ස්ථායීතා අධ්‍යයන, උතුරු මැද පළාත් හා වයඹ පළාත් දෙපාර්තමේන්තු මට්ටමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල සහ ලේකම් යන දෙපාර්තමේන්තුවල සේවය කර තිබෙනවා.

කලෙක ඇය මුදල් හා ක්‍රම සම්පාදන අමාත්‍යාංශය වෙත මුදා හැර තිබූ අතර එහි රාජ්‍ය ව්‍යාපාර සම්බන්ධ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ලෙස කටයුතු කළා.

අමාත්‍යාංශයෙහි එම තනතුර දරන කාලය තුළ දවුලගල මහත්මිය ලංකා බැංකුවෙහි නිල බලයෙන් පත් වන අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙසත් සේවා නියුක්තිකයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලයෙහි සාමාජිකයකු ලෙසත් කටයුතු කළ කෙනෙක්.

ඒ මහත්මිය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙහි මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතා කමිටුව, අවදානම් කළමනාකරණ කමිටුව, විදේශ සංචිත කළමනාකරණ කමිටුව සහ විගණන කමිටුව ඇතුළු කමිටු රැසක සාමාජිකයෙකු ලෙස කටයුතු කර තිබෙනවා.

බැංකු නො වන මූල්‍ය ආයතනවල සමීපස්ථ සහ දුරස්ථ අධීක්ෂණ ක්‍රියාවලි සවිමත් කිරීම, මූල්‍ය ව්‍යාපාර පනත කෙටුම්පත් කිරීම, බැංකු නො වන මූල්‍ය ආයතනවල ප්‍රධාන කළමනාකරණ තනතුරු දැරීම සඳහා සුදුසු සහ යෝග්‍ය වීමට පුද්ගලයන් සතු විය යුතු අවශ්‍යතා හඳුන්වා දීම, ආපදාවට පත් සමාගම් කිහිපයක් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය වාර්තාකරණ ප්‍රමිතීන්ට පූර්ණ අනුකූලතාව ලබා ගැනීම සඳහා දවුලගල මහත්මිය දායකත්වය දැක්වූ අයෙක්.

රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ප්‍රතිසංවිධානය වෙනුවෙන් පහසුකම් සැලසීම සඳහා මුදල් හා ක්‍රම සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුවේ මෙහෙයුම් සහ කාර්යයන් විධිමත් කිරීම සඳහා ද දවුලගල මහත්මිය විසින් විශේෂ දායකත්වයක් ලබා දුන් බවයි කියන්නේ.

දවුලගල මහත්මිය එක්සත් රාජධානියේ එසෙක්ස් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් (University of Essex, UK) මූල්‍ය හා ව්‍යාපාරික ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ විද්‍යාපති උපාධියත් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ව්‍යාපාර පරිපාලන විද්‍යාපති උපාධියත් ලබා ඇත.

දවුලගල මහත්මිය එක්සත් රාජධානියේ වරලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනයේ අධි සාමාජිකාවක්.

බැඳුම්කර වංචාවේ සටහන් වෙනස් කිරීමට උත්සහ දැරූ අවස්ථාවේ දී එයට වලක්වනු ලැබූවේ ද ඇය යි. ඊ. ඒ. පී. එදිරිසිංහ මුල්‍ය සමාගමට අදාල විගණනයේ ද මුලිකත්වය දැරූ ඇය, එහි දී බලධාරීන්ගෙන් එල්ල වූ බලපෑම් නොතකා ක්‍රියාකළ සුපිලිපන් නිලධාරිනියක් ලෙස ඇතැමුන් විසින් අගය කරනවා.

අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් හා අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහත්වරුන්ට අදාල වෝහාරික වාර්තා පහක සියළු ලේඛන භාරකාරීත්වය පැවතියේ දවුලගල මහත්මිය යටතේයි.

බැඳුම්කර අපරාධය සම්බන්ධයෙන් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ සම්බන්ධීකරණය කළේ ය දවුලගල මහත්මිය යි.